Aprill 2015

  1. Визначення термінів. Для цілей цих Положень та умов, “Особисті дані” – це ім’я фізичної особи та дані, що дозволяють ідентифікувати її (ім’я, особистий ідентифікаційний код, дата народження), дані документа, що посвідчує особу, контактні дані (адреса, електронна пошта, номер телефону), номер банківського рахунку та інші персональні дані, які стали відомі компанії Barking OÜ. Якщо інше не вказано в цих Положеннях і умовах, інші слова і словосполучення, написані з великої літери, мають значення, наведені в Загальних положеннях і умовах компанії Barking OÜ.
  2. Обробка персональних даних. Обробка персональних даних – це будь-яка дія, що здійснюється з персональними даними, включаючи збір, зберігання, упорядкування, збереження, зміну і розкриття, надання доступу, надсилання запитів і підготовку витягів, використання, пересилання, перехресне використання, об’єднання, закриття, видалення або знищення персональних даних, або декілька з вищезазначених дій, незалежно від способу виконання дії і засобів, що використовуються для їх виконання.
  3. Цілі. Основною ціллю обробки персональних даних є визначення Власників паркувального місця і Користувачів, взаємодія з Власниками паркувального місця і Користувачами, забезпечення виконання компанією Barking OÜ зобов’язань, взятих на себе відповідно до Загальних положень та умов, а також забезпечення можливості для Barking OÜ надавати Послугу, передача пропозицій щодо товарів і послуг Barking OÜ, адміністрування та аналіз клієнтської бази для поліпшення доступності, асортименту, якості і т.д. послуг та товарів, забезпечення виконання платіжних зобов’язань, а також внесення пропозицій, організація кампанії та проведення опитувань щодо задоволеності клієнтів, а також забезпечення виконання платіжних зобов’язань.
  4. Використання інших джерел. На додаток до персональних даних, наданих Власниками паркувального місця і Користувачами, Barking OÜ має право перевіряти і доповнювати персональні дані Власників паркувальних місць та/або Користувачів із загальнодоступних та інших законно доступних джерел.
  5. Передача даних. Компанія Barking OÜ співпрацює з особами, яким вона може передавати (і від яких вона може запитувати і отримувати) дані, в тому числі Особисті дані, пов’язані з Власниками паркувальних місць або Користувачами в межах і з метою відповідного співробітництва. Такими особами можуть бути компанії, які проводять дослідження/вивчення задоволеності клієнтів, постачальники послуг по стягненню заборгованості, кредитні реєстри, ІТ-партнери, особи, що діють в якості посередників або надають розрахункові послуги, поштові послуги або пропонують інші товари і послуги, а також інші подібні установи та організації. Компанія Barking OÜ не повинна передавати, здавати в оренду або надавати у користування третім особам будь-яким іншим чином, дані, які стосуються будь-якого Власника паркувального місця або Користувача.
  6. Права суб’єктів персональних даних. При обробці персональних даних, Власник паркувального місця і Користувач мають всі права, що випливають із Закону про захист особистих даних.
  7. Збереження. Компанія Barking OÜ має право записувати все повідомлення та замовлення/доручення, надані через засоби зв’язку (електронна пошта, телефон і т.д.), а також інформацію та інші дії, і використовувати такі записи для підтвердження замовлень або інших дій у разі необхідності.
  8. Обробка персональних даних. Власник паркувального місця або Користувач має право подати скаргу щодо обробки своїх персональних даних в будь-який час, в тому числі вимагати скасування обробки своїх персональних даних, скасування розкриття або надання доступу до таких персональних даних, і/або видалення або знищення зібраних даних, якщо таке право випливає із Закону про захист особистих даних або будь-якого іншого законодавства. Якщо Власник паркувального місця або Користувач вважає, що компанія Barking OÜ порушила його права при обробці його персональних даних, то вони мають право звернутися до Barking OÜ з проханням про припинення такого порушення. Власник паркувального місця або Користувач мають право в будь-який час звернутися до Інспекції із захисту даних або до суду, задля захисту своїх прав.