1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сфера дії. Ці Загальні положення та умови є невід’ємною частиною Договорів, що підлягають підписанню між компанією Barking OÜ та особами, які реєструються через сервісне середовище на Інтернет сайті https://barking.ee у якості Власників паркувальних місць, тобто користувачами Послуг, що надаються компанією Barking OÜ. Договір між компанією Barking OÜ та Власником паркувального місця вважається укладеним з моменту, коли Власник паркувального місця погоджується з умовами Договору в сервісному середовищі.
  2. Предмет Договору. Згідно з Договором, Власник паркувального місця передає паркувальні місця в користування компанії Barking OÜ на умовах, зазначених у сервісному середовищі, з метою їх надання у субкористування Користувачам через мобільний додаток.
  3. Послуга. Зміст послуги, яка надається компанією Barking OÜ, полягає в тому, щоб уможливити для Користувачів користування вільними паркувальними місцями за допомогою мобільного додатку, в тому числі бронювання паркувальних місць, документування часу паркування в режимі реального часу, сплату оплати за паркування та інших платежів, передбачених Загальними положеннями та умовами, а також надання доступу в режимі реального часу за допомогою модему на в’їзд та виїзд з паркувального місця через мобільний додаток. Надання Послуги не передбачає зобов’язання компанії Barking OÜ забезпечити достовірність інформації, що надається Власником паркувального місця, або зобов’язання забезпечити фактичне паркування Користувача на паркувальному місці (тобто того, щоб паркувальне місце було фактично вільним, паркуванню не перешкоджали інші особи або не було будь-яких інших перешкод, паркувальне місце відповідало вимогам громадського порядку та техніки безпеки).
  4. Сторони Договору. Сторонами Договору є Власник паркувального місця як особа, яка передає його у користування, та компанія Barking OÜ як користувач.
  5. Застосовне право. Крім Загальних положень та умов, правові стосунки, що виникають за Договором, регулюються Законом про зобов’язальне право, Законом про захист прав споживачів та іншими законодавчими актами, які регулюють надання послуг або якимось іншим чином регулюють правові стосунки між сторонами Договору та є чинними в Естонській Республіці.
  6. Перевірка особистості та персональні дані. Компанія Barking OÜ проводить перевірку особистості Власника паркувального місця за допомогою документу, що посвідчує особу, або цифрового посвідчення особи Mobiil-ID при створенні його облікового запису користувача в сервісному середовищі, а також за допомогою імені користувача та паролю при кожному наступному вході в обліковий запис. Власник паркувального місця зобов’язується надавати компанії Barking OÜ лише достовірні дані про себе під час укладання Договору та в ході його виконання, та негайно виправляти дані через сервісне середовище у разі будь-яких змін у таких даних.
  7. Право Barking OÜ на розірвання Договору. Компанія Barking OÜ має право розірвати Договір без будь-якої відповідальності та припинити надання Послуги, якщо:
   1. компанії Barking OÜ стає відомо, що, з будь-якої причини, не пов’язаної з компанією Barking OÜ, Користувачі не мають фізичної можливості користуватись паркувальним місцем (тобто паркування на паркувальному місці не є практично можливим);
   2. треті особи, залучені компанією Barking OÜ для надання Послуги, припиняють надавати відповідну послугу або припиняють забезпечувати надання такої послуги Власникам паркувальних місць або Користувачам;
   3. Власник паркувального місця у значній мірі порушує Загальні положення та умови або не усуває інше порушення протягом періоду відстрочки, передбаченого для цієї цілі.
  8. Зобов’язання компанії Barking OÜ після закінчення дії Договору. Після закінчення Договору, в тому числі після відмови від Договору, компанія Barking OÜ має перерахувати суми плати за паркування, плати за бронювання та штрафу за договором, сплачені Користувачем, але ще не перераховані, відповідно до пункту 2 Загальних положень та умов. Після відмови від Договору компанія Barking OÜ має право негайно блокувати використання сервісного середовища та мобільного додатку та/або модему, а також демонтувати модем, наданий у користування Власнику паркувального місця, в тому числі вилучити модем.
  9. Визначення термінів. Наступні визначення термінів використовуються в Загальних положеннях та умовах, Договорах про паркування та Умовах паркування, а також в обміні інформацією між сторонами:
   1. Плата за розрахунки це сума, що сплачується постачальнику розрахункового обслуговування з використанням мобільного телефону або кредитної картки за проведення розрахунку, пов’язаного з Послугою;
   2. Barking OÜ це компанія з реєстраційним кодом 12801774 та юридичною адресою: бул. Естонія, б. 5, м. Таллінн, 10143, Естонія (Estonia pst 5, Tallinn, 10143, Estonia).
   3. Плата за бронювання це збір, що стягується за бронювання паркувального місця. У випадках, передбачених законом, плата за бронювання збільшується за рахунок податку на додану вартість;
   4. Карта-додаток це компонент мобільного додатку, що відображає розташування вільних паркувальних місць та умови надання їх у користування;
   5. Користувач це особа, яка використовує мобільний додаток, щоб укласти Договір про паркування з Власником паркувального місця для користування паркувальним місцем. Компанія Barking OÜ проводить перевірку Користувачів за допомогою їх телефонних номерів;
   6. Обліковий запис користувача це обліковий запис, який створюється для Власника паркувального місця в сервісному середовищі та використовується ним для ідентифікації та входу в систему; це необхідно для визначення умов надання паркувального місця у користування, зміни даних та виконання інших дій, пов’язаних із Послугою;
   7. Підтвердження це повідомлення, що надсилається компанією Barking OÜ на підтвердження детальної інформації щодо надання Послуги та може мати юридичне значення (підписання Договору, початок або завершення часу паркування, тощо);
   8. Договір це договір, що укладається між компанією Barking OÜ та Власником паркувального місця про надання Послуг щодо надання у користування (оренду) паркувального(-их) місця(-ць);
   9. Штраф за Договором це сума коштів, зазначена в сервісному середовищі та мобільному додатку як сума, яку Користувач зобов’язується сплатити Власнику паркувального місця, якщо не звільнить паркувальне місце до кінця періоду паркування;
   10. Мобільний додаток це додаток компанії Barking для мобільних телефонів, що використовується Користувачами для укладання Договорів паркування, здійснення платежів за паркування та відкриття бар’єрів/шлагбаумів;
   11. Модем це пристрій, контроль за яким здійснюється за допомогою пристрою мобільного зв’язку або через мережу Інтернет (модемний) та який дозволяє відкрити бар’єр, обмежуючий доступ до паркувального місця, що є предметом відповідного Договору про паркування;
   12. Власник паркувального місця це особа, яка укладає Договір про паркування з компанією Barking OÜ через сервісне середовище та надає паркувальне місце у користування компанії Barking OÜ згідно із Загальними положеннями та умовами;
   13. Час паркування це період часу в межах періоду паркування, протягом якого Користувач має право користуватися паркувальним місцем. Час стоянки починає обчислюватись, коли Користувач через мобільний додаток повідомляє про початок свого паркування, та добігає кінця, коли Користувач через мобільний додаток повідомляє про закінчення свого паркування або коли закінчується період паркування, в залежності від того, що настає раніше;
   14. Паркувальне місце це місце для паркування автомобільного транспортного засобу, яке має чітке позначення та обмежений або необмежений доступ та яке Власник паркувального місця надав у користування компанії Barking OÜ з правом подальшого надання його Користувачам у (суб)користування;
   15. Договір про паркування це строковий договір субкористування, що укладається між компанією Barking OÜ та Користувачем на оплатне користування паркувальним місцем;
   16. Період паркування це період часу, встановлений Власником паркувального місця, протягом якого компанія Barking OÜ має право користуватися паркувальним місцем за Договором, тобто надавати його у користування Користувачам для паркування їхніх автомобільних транспортних засобів за Договорами паркування;
   17. Плата за паркування це збір, що сплачується Користувачем на користь компанії Barking OÜ за користування паркувальним місцем. Розмір плати за паркування встановлюється компанією Barking OÜ та відображається в карті-додатку разом з іншою інформацією про паркувальне місце. Сума плати за паркування розраховується на основі тривалості часу стоянки. У випадках, передбачених законом, плата за паркування збільшується за рахунок податку на додану вартість;
   18. Умови паркування це умови, опубліковані компанією Barking OÜ в сервісному середовищі та в мобільному додатку, згідно з якими компанія Barking OÜ має право надавати паркувальні місця в користування Користувачам. Ознайомитися з Умовами паркування можна ТУТ;
   19. Винагорода це сума коштів, що сплачуються компанією Barking OÜ Власнику паркувального місця за користування паркувальними місцями за Договором у відповідності до Загальних положень та умов. У випадках, передбачених законом, сума винагороди коригується за рахунок податку на додану вартість;
   20. Сервісне середовище це сервісне середовище компанії Barking OÜ, що розташоване за адресою в мережі Інтернет https://barking.ee та використовується для надання Послуги Власникам паркувальних місць;
   21. Послуга це послуга, яку описано в пункті 3 Загальних положень та умов;
   22. Плата за послугу це сума коштів, що сплачуються Власником паркувального місця компанії Barking OÜ за користування Послугою. У випадках, передбачених законом, сума плати за послугу коригується за рахунок податку на додану вартість;
   23. Бар’єр це ворота, шлагбаум або інший технічний пристрій, що обмежує в’їзд до та/або виїзд з паркувального місця та відкривається за допомогою мобільного додатку./li>
 2. ЦІНИ, ПЛАТЕЖІ ТА ШТРАФ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. Плата за послугу. Послуга, що надається компанією Barking OÜ, є оплатною. Плата за послугу становить 30% від суми всіх платежів за паркування, сплачених Користувачами за користування паркувальним місцем протягом одного календарного місяця. Компанія Barking OÜ має право змінити розмір плати за послугу, повідомивши про це в сервісному середовищі щонайменше за 30 днів.
  2. Винагорода. Компанія Barking OÜ сплачує винагороду Власнику паркувального місця за користування паркувальним місцем за Договором. Сума винагороди дорівнює сумі всіх платежів за паркування та платежів за бронювання, сплачених Користувачами за користування паркувальним місцем протягом одного календарного місяця, за вирахуванням плати за послугу. Компанія Barking OÜ сплачує винагороду раз на місяць до 25-го числа календарного місяця, який настає безпосередньо після розрахункового календарного місяця, шляхом перерахування коштів банківським переказом на рахунок Власника паркувального місця.
 3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПАРКУВАЛЬНИМ МІСЦЕМ

  1. Укладання Договору. Для укладання Договору Власник паркувального місця має зробити наступні кроки:
   1. зареєструватися як Власник паркувального місця в сервісному середовищі, надавши інформацію, необхідну компанії Barking OÜ для такої цілі, та надавши згоду на підписання Договору згідно із Загальними положеннями та умовами;
   2. Придбати модем у компанії Barking OÜ або підписати договір на користування модемом, якщо в сервісному середовищі передбачається така можливість, та замовити в компанії Barking OÜ встановлення та налаштування модему за місцем розташування паркувального місця;
   3. Внести дані, зазначені в пункті 2 Загальних положень та умов;
   4. Надіслати через сервісне середовище підтвердження укладання Договору з компанією Barking OÜ у відповідності до Загальних положень та умов, а також інформації, що відображається в сервісному середовищі.
  2. Дані про паркувальні місця. Власник паркувального місця може внести наступні дані щодо паркувального місця в сервісне середовище після укладання Договору та під час його дії:
   1. розташування паркувального місця (адреса та координати в Google-картах) та, за необхідності, також пояснення про доступ до паркувального місця та його розташування в об’єкті нерухомості або будівлі;
   2. номер паркувального місця або інше позначення для його ідентифікації (за наявності);
   3. період паркування (час доби, коли такий період починається та закінчується);
   4. інші дані, необхідні для заповнення в сервісному середовищі.
  3. Відображення паркувальних місць в карті-додатку. Компанія Barking OÜ відображає дані, зазначені в пункті 3.2, в карті-додатку та надає можливість Користувачам укладати Договір про паркування та здійснювати оплату за паркування та інші платежі за Договором про паркування, за допомогою мобільного додатку. Після укладання Договору про паркування паркувальне місце відображається в карті-додатку як «використовується» або «заброньоване» до кінця часу стоянки або до відмови Користувача від Договору про паркування.
  4. Інформація про Договори про паркування. Якщо Власник паркувального місця не обере інше в сервісному середовищі, компанія Barking OÜ надсилатиме повідомлення про укладання Договорів про паркування та/або бронювання на електронну адресу Власника паркувального місця. Інформація про Договори про паркування (у режимі реального часу та в історії) також є доступною для перегляду в сервісному середовищі.
  5. Умови користування паркувальним місцем. Компанія Barking OÜ має право надавати паркувальні місця в суборенду Користувачам згідно з Умовами паркування.
 4. ІНШІ УМОВИ

  1. Обмеження відповідальності. У випадку порушення Договору відповідальність компанії Barking OÜ обмежується сумою орендної плати, що підлягає сплаті Власнику паркувального місця за Договором, але не була належним чином сплачена компанією Barking OÜ. Компанія Barking OÜ не несе відповідальності за будь-які ненавмисні або нематеріальні збитки, спричинені порушенням порядку надання Послуги. Компанія Barking OÜ також не несе відповідальності за будь-які збитки, що є результатом перешкод та збоїв у роботі комунікацій або електропостачання загального характеру або спричинені діяльністю третіх осіб. Компанія Barking OÜ також не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Власнику паркувального місця з боку Користувача при користуванні паркувальним місцем.
  2. Згода на обробку персональних даних. Для надання Послуги компанії Barking OÜ необхідно здійснювати обробку персональних даних Власника паркувального місця. Після укладання Договору або створення облікового запису користувача Власник паркувального місця має підтвердити, що він ознайомився з Умовами обробки персональних даних компанії Barking OÜ, та надати компанії Barking OÜ згоду на обробку його персональних даних згідно з Умовами обробки персональних даних компанії Barking OÜ. Така згода є відкличною. У разі відкликання згоди компанія Barking OÜ має право припинити надання Послуги та розірвати Договір.
  3. Згода на пряму поштову розсилку. Після укладання Договору або створення облікового запису користувача Власник паркувального місця має надати компанії Barking OÜ згоду на те, щоб йому надсилали повідомлення комерційного характеру поштою. Пряма поштова розсилка являє собою будь-яку інформацію, що має метою пряме або опосередковане просування пропозиції товарів або послуг компанії Barking OÜ або покращення репутації компанії Barking OÜ. Інформація, пов’язана з наданням Послуги або її адмініструванням, або виконанням Договору, не є прямою поштовою розсилкою. Така згода також передбачає згоду отримувати інформацію (в тому числі рекламного характеру) від третіх осіб-партнерів компанії Barking OÜ, якщо вона має відношення або входить до пропозиції компанії Barking OÜ (наприклад, банерна реклама як частина інформаційної розсилки). Такі партнери не отримують дані Власника паркувального місця для власного використання, якщо сам Власник паркувального місця не надасть прямо вираженої згоди на передачу його даних. Власник паркувального місця може відкликати свою згоду на пряму поштову розсилку або рекламу шляхом надання відповідного повідомлення компанії Barking OÜ з використанням контактних даних, зазначених в пункті 7 Загальних положень та умов.
  4. Відшкодування. Власник паркувального місця має надати компанії Barking OÜ можливість відшкодувати або зменшити протягом розумно допустимого періоду відстрочки будь-які збитки, що можуть супроводжувати порушення Договору, за бажанням останньої.
  5. Скарги споживачів. Якщо компанія Barking OÜ не врегулює скаргу споживача або якщо споживач не погодиться із врегулюванням компанії Barking OÜ, споживач може подати скаргу до комітету з розгляду скарг споживачів або до суду через Раду із захисту прав споживачів.
  6. Внесення змін до Загальних положень та умов. Компанія Barking OÜ має право в односторонньому порядку вносити зміни до цих Загальних положень та умов, Умов паркування та їх фактичного виконання. Компанія Barking OÜ має повідомити Власників паркувальних місць про зміни через сервісне середовище або іншим чином щонайменше за 1 (один) місяць до набрання чинності відповідними змінами.
  7. Контактна інформація. Контактні дані компанії Barking OÜ: адреса електронної пошти: info@barking.ee, адреса: бул. Естонія, б. 5, м. Таллінн, 10143, Естонія (Estonia pst 5, Tallinn, 10143, Estonia), телефон: +372 58114001.